ОД СЕГА

СИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЕДНО МЕСТО

"Секој ден однеси по една кошница земја на едно место и ќе изградиш планина"

- Конфучиј

За нас

Главната цел на овој проект е да се зголеми довербата во институциите на системот со зголемување на употреба и квалитет на е-услуги од страна на локалната заедница.

Специфични цели:

Локален центар за поддршка за е-владеење Кичево

Жителите од руралните средини и локалното население ќе имаат можност редовно да ги добиваат сите информации поврзани со услугите кои што електронски се достапни од страна на националните институции.

Инфографици

Новости

Видеа

Видеа кои ќе ви бидат од корист.

Корисни линкови

КОНТАКТ

Потребна ви е некоја информација?

Проектотот е ко-финансиран од Европската Унија.

Оваа веб-страница е создадена и одржувана со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на Рурална Коалиција и не мора да се одразува ставовите на Европската Унија